Płatności bezpośrednie – zmiany od 2017 r.

Najważniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich odnoszą się dowsparcia związanego z produkcją. Nadal będzie ono realizowane w 4 sektorach produkcji

Read more