Wzrost wykorzystania funduszy PROW 2014-2020

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych łączne wykorzystanie funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wzrosło w lutym z 8,66% do 9,30%.

Szczegółowa analiza zmian pokazuje, że na koniec lutego bieżącego roku, wydano 1386 decyzji w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, na kwotę 259 mln zł.

Uruchomiono środki dla 43 beneficjentów w kwocie 6,8 mln zł. Wypłacone środki stanowią 0,18% limitu w miejsce 0,12% po styczniu bieżącego roku. Do rozpatrzenia pozostaje jeszcze ponad 28 tys. wniosków z Modernizacji. Zrealizowano także 55 płatności dla młodych rolników, w łącznej kwocie 4,4 mln zł. W pozostałych działaniach, związanych z inwestycjami w środki trwałe nie odnotowano istotnych zmian.

Źródło: PIGMIUR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *