11 firm chce świadczyć w 2023 roku usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich

udostępnij na:

 

11 podmiotów zgłosiło się do realizacji w 2023 roku usług związanych ze zbiorem, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz, świń lub koni.

12 października w ARiMR nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez takie firmy. Wyceniają one swoje usługi na kwotę 201,7 mln zł. Koszty związane z utylizacją są dofinansowywane, a w niektórych przypadkach całkowicie pokrywane przez ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września 2022 r. przyjmowała wnioski o finansowanie lub dofinansowanie w 2023 roku kosztów usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. Można je było składać – w tym roku po raz pierwszy – za pośrednictwem aplikacji UTYLIZATOR, która została przygotowana przez ekspertów z ARiMR i doskonale się sprawdziła. We wcześniejszych latach takie dokumenty były przyjmowane w formie papierowej.

Materiały

Szczegółowa informacja o podmiotach, wnioskowanej przez nie kwocie wraz z określeniem województw, w których będą świadczone usługi utylizacyjne.
Informacja​_dotycząca​_oferowanego​_zakresu​_terytorialnego​_oraz​_wnioskowanej​_kwoty​_środków​_finansowych​_na​_świadczenie​_usług​_utylizacyjnych​_w​_2023​_r.pdf 0.06MB

 

źródło: ARiMR