Chów i hodowla owiec i kóz z uwzględnieniem ras rodzimych

udostępnij na:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na dwudniowe szkolenie stacjonarne połączone z wyjazdem studyjnym do gospodarstwach rolnych, w ramach operacji własnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.: Alternatywne źródła dochodu dla małych gospodarstw 2.

Przedmiotem operacji jest upowszechnianie wiedzy na temat przykładów innowacyjnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie informacji oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Na szkolenie zapraszamy doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, prywatnych podmiotów doradczych, nauczycieli szkół rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich i osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Chów i hodowla owiec i kóz z uwzględnieniem ras rodzimych.

Szkolenie/warsztaty odbędzie się w dniach 28-29 września 2023r.

W programie szkolenia zaplanowano m.in. wizyty w gospodarstwach zajmujących się hodowlą kóz rasy karpackiej oraz chowem owiec. Gospodarstwa zajmują się również wyrobem i sprzedażą  serów tradycyjnych. W czasie wykładów poruszona zostanie tematyka jakości produktów pochodzących od owiec i kóz oraz zasady i korzyści z udziału w programie ochrony zasobów genetycznych.

Szkolenie realizowane w ramach operacji są bezpłatne. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapewni noclegi, wyżywienie. Organizator zapewni również transport uczestników z miejsca noclegu do gospodarstw. Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty dojazdu na szkolenia.

Jedna grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 30 uczestników. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/link zewnętrzny

Rekrutacja na szkolenie będzie do 18 września 2023r.

Kontakt w sprawie organizacji i rekrutacji:
Merytoryka: Agnieszka Pardo e-mail: a.pardo@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 22
Anna Kowalska e-mail: a.kowalska@cdr.gov.pl tel. 22 125 62 46

Organizacja i rekrutacja: Anna Korczykowska a.korczykowska@cdr.gov.pl tel. 22 125 62 96

W załączeniu: harmonogram szkolenialink zewnętrzny pdf 465 KB

 

źródło: CDR