Dodatkowe limity środków na kredyty preferencyjne

udostępnij na:

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Haliny Szymańskiej.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

W dniu 6 lipca 2022 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2022 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na sfinansowanie części kosztów inwestycji (kredyty z linii PR, RR, Z).

Po zwiększeniu łączny limit akcji kredytowej na 2022r. wyniesie 500 mln zł, a środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów to 6 mln zł.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym
w Brodnicy.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładcePomoc krajowa”.

 

Źródło: ARiMR