DORADCA ROKU 2021 – podsumowanie konkursu

udostępnij na:

Z udziałem sekretarz stanu Anny Gembickiej odbyło się  podsumowanie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Największym atutem każdej organizacji są tworzący ją ludzie. Ludzie, czyli w tym przypadku doradcy rolniczy: wykształceni, doświadczeni profesjonaliści, angażujący się w rozwój gospodarstw swoich klientów i działający dla ich dobra – powiedziała wiceminister wręczając nagrody najlepszym doradcom rolniczym 2021 roku.

Cele konkursu

Głównymi celami konkursu są popularyzacja osiągnięć doradców rolniczych i promowanie doradztwa. Wydarzenie to pozwala docenić pracę doradców rolniczych jako osób, które na co dzień współpracują z rolnikami, wspierając ich swoją wiedzą i umiejętnościami, ułatwiając dostęp do najbardziej aktualnych informacji i pomagając w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Rola doradztwa

Sekretarz stanu Anna Gembicka zwróciła uwagę na rosnącą rolę doradztwa w związku z wyzwaniami, przed którymi staje współczesne rolnictwo. Podkreśliła, że zadania doradców stale się rozszerzają i ewoluują.

– Doradcy muszą ustawicznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności, aby być wsparciem dla rolników również w nowych obszarach, takich jak gospodarowanie w warunkach suszy, zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, czy prowadzenie zrównoważonej produkcji – podkreśliła wiceminister Gembicka.

Sekretarz stanu zaznaczyła, że przez ostatnie 5 lat, od kiedy  nadzór nad ośrodkami doradztwa rolniczego sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsekwentnie podejmowane były działania wzmacniające doradztwo i podnoszące jakość pracy i świadczonych usług dla rolników:

– Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, ale już dzisiaj wyraźnie widać zmiany i są to zdecydowanie zmiany na lepsze – podkreśliła.

Laureaci

Zwycięzcą konkursu – Doradcą Roku 2021 – został Stefan Wacław z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Nagrody Ministra Rolnictwa odebrali również doradcy, którzy zajęli II i III miejsce w ogólnokrajowym konkursie: Łukasz Kuleczka z Wielkopolskiego ODR oraz Monika Miniewska z Dolnośląskiego ODR.

Nagrody oraz pamiątkowe statuetki laureatom wręczyła sekretarz stanu Anna Gembicka.

Wiceminister podziękowała również za codzienną pracę, którą doradcy wykonują dla dobra polskiego rolnictwa.

 

Źródło: MRiRW