Dyrektorzy unijnych agencji płatniczych rozmawiają w Paryżu o Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027

udostępnij na:

Od 11 do 13 maja 2022 w Paryżu odbywa się 51. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych Unii Europejskiej, zorganizowana w ramach francuskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE jest wydarzeniem cyklicznym. Odbywa się dwa razy w roku w tym państwie, które przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Gospodarzem 51. konferencji jest Francja. W spotkaniu uczestniczą szefowie unijnych agencji płatniczych oraz instytucji sektora rolnego wszystkich państw członkowskich i krajów kandydujących, a także przedstawiciele instytucji unijnych – Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF. Polskę reprezentuje Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a towarzyszy jej Emilia Godlewska, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości.

Spotkanie zostało zorganizowane niecały rok po wejściu w życie nowego modelu wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jego podstawą są plany strategiczne opracowane przez państwa członkowskie oraz wynikające z nich narzędzia, za wdrażanie których odpowiedzialne są agencje płatnicze w poszczególnych krajach.

Poruszane w trakcie obrad tematy dotyczą m.in. płatności w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a także mechanizmów wpływających na jakość procesu kontroli i płatności.

 

Źródło: ARiMR