Elektroniczny wniosek nawozowy dostępny od 6 maja

udostępnij na:

Od 6 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje udostępnić generator wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych.

Generator ułatwi przedsiębiorcom złożenie kompletnego wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami, m.in. ze sprawozdaniem z badań fizykochemicznych, z opinią o spełnieniu wymagań jakościowych oraz opinią o przydatności.

Dodatkowo, po złożeniu wniosku przez generator, wniosek oraz załączniki należy przesłać:

  • przez ePUAP – podpisane elektronicznie;
  • listownie lub bezpośrednio w MRiRW – podpisane osobiście.

Link do generatora

 

źródło: MRiRW