Forum Finansowania Agrobiznesu

udostępnij na:

– Forum Finansowania Agrobiznesu ma być cyklicznym forum, wydarzeniem które będzie skupiać przedstawicieli sektora bankowego, rolnictwa, przetwórstwa, ale też polityków, urzędników, gdzie wspólnie wypracujemy dobre rozwiązania, które będą służyć wszystkim – podkreślił sekretarz stanu Stefan Krajewski podczas otwarcia wydarzenia.

Wiceminister Krajewski zwrócił uwagę, że tworzone, stanowione prawo powinno być konsultowane z praktykami i odpowiadać na wyzwania rynku. Wyraził przy tym nadzieję, że podczas dzisiejszego wydarzenia uda się skonsultować wiele ważnych projektów i przepisów, które będą mogły służyć jak najlepiej naszej branży agro.

– Tu jest ważny udział oczywiście i polityków, i urzędników, którzy przygotowują rozwiązania, ale także praktyków. To jest szansa na to, żeby w końcu zaczęło powstawać prawo odpowiadające na wyzwania rynku – dodał sekretarz stanu Stefan Krajewski.

 

Źródło: MRiRW