Informacja o zasadach nabycia materiału siewnego odmian regionalnych

udostępnij na:

Informacja o zasadach nabycia materiału siewnego odmian regionalnych wspieranych w ramach interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS 2023-2027

W celu ulepszenia realizacji przez beneficjentów interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR 2023-2027 informujemy o możliwości rezerwacji materiału siewnego odmian regionalnych u ich producentów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze., tj. do:

1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Radzików, Zakład Doświadczalny Grodkowice – dla odmiany regionalnej pszenicy ozimej: Almari;
ADRES: Grodkowice 1, 32-015 Kłaj. tel.: 12 – 2841095,
e-mail: zd.grodkowice@zdgrodkowice.pl

Informacja nt. odmiany Almari jest zamieszona na stronie internetowej producenta
pod linkiem: https://www.zdgrodkowice.pl/oferta
Ponieważ pszenica Almari jest odmianą ozimą, zapotrzebowanie na jej materiał siewny należy zgłosić do końca sierpnia, rok wcześniej niż planowany wysiew, co pozwoli producentowi wyprodukować wymaganą ilość nasion

2. Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. Nidzica – dla 16 odmian ziemniaka: Aksamitka, Aster, Atol, Ceza, Dalia, Drop, Ibis, Kolia, Lawina, Pierwiosnek, Ruta, Salto, Sonda, Wawrzyn, Zebra i Żagiel.
ADRES: CN Nidzica „CENTRALA NASIENNA” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21,
13-100 Nidzica tel.: 89 625 24 58, kom.: + 48 502 321 346
e-mail: biuro@cnnidzica.pl

Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. Nidzica wymienia swoje odmiany
regionalne w ofercie na stronie internetowej: https://cnnidzica.pl/oferta/sadzeniaki ziemniaka/

 

źródło: CDR