Jak skutecznie zwalczać chwasty w kukurydzy?

udostępnij na:

Kukurydza bardzo silnie reaguje obniżeniem plonowania na źle przeprowadzony zabieg odchwaszczania lub zastosowanie nieodpowiedniego herbicydu. W planowaniu strategii walki z niepożądanymi na plantacji roślinami, należy uwzględnić zjawisko odporności chwastów na substancje aktywne zawarte w preparatach służących do ich zwalczania. Ten problem narasta. Odnotowuje się coraz więcej przypadków wykształcenia się odpornych biotypów chwastów w uprawie kukurydzy. To efekt przyzwyczajenia się do używania bardzo skutecznych do niedawna preparatów, braku rotacji herbicydów oraz stosowania uproszczeń w zmianowaniu (uprawa w monokulturze).

Przekonanie, iż przemysł chemiczny znajdzie rozwiązania na wszystkie problemy, z jakimi borykają się rolnicy, też nie sprzyja niwelowaniu tego niekorzystnego zjawiska – pojawiającej się odporności. Jak zatem skutecznie zwalczać chwasty w kukurydzy?

Pielęgnacja plantacji ma zapewnić prawidłowy rozwój roślin. Kukurydza cechuje się wolnym tempem początkowego wzrostu, a siew w szerokich międzyrzędziach sprzyja rozwojowi szybko rosnących chwastów. Oczywiście nie należy rezygnować z mechanicznego zwalczania niepożądanych roślin. Jednak w przypadku uprawy kukurydzy nie są to zabiegi wystarczające. Niwelują tylko część populacji chwastów, pozostałe, niezwalczone szybko opanują uprawę i wpływają negatywnie na potencjał plonowania kukurydzy. Chemiczna eliminacja jest zabiegiem niezbędnym. W tej uprawie zabiegi herbicydowe są uzasadnione i konieczne.

Wybór odpowiedniej strategii odchwaszczania jest więc kluczowy w uprawie kukurydzy. Część rolników decyduje się na przeprowadzenie zabiegu przedsiewnego preparatem doglebowym oraz ewentualną „poprawkę” zabiegiem nalistnym. Kukurydza powinna być odchwaszczona maksymalnie do fazy 6 liści właściwych. Po tej fazie rywalizacja z chwastami o składniki pokarmowe, wodę i światło zaczyna negatywnie odbijać się na plonie końcowym. Dlatego właśnie priorytetem każdego producenta jest utrzymanie wolnego od niepożądanych roślin stanowiska.

Jednak większość plantacji kukurydzy w naszym kraju chroniona jest powschodowo. Taki wariant zastosowania herbicydu daje możliwość lepszego doboru środka do składu gatunkowego i nasilenia występowania chwastów. Z uwagi na zjawisko powstawania odporności warto korzystać z dostępnych herbicydów o potwierdzonej, najwyższej skuteczności, najlepiej oryginalnych mieszanin co najmniej dwóch substancji aktywnych, na przykład z Capreno 547 SC. To mieszanina tembotrionu z tienkarbazonem metylu. Do tej pory odnotowano znikomą odporność na tembotrion, co czyni go niezwykle skutecznym w zwalczaniu uodpornionych biotypów chwastów. Środek należy stosować po wschodach kukurydzy w fazie 3-5 liści właściwych roślin kukurydzy (dawka: 0,22 – 0,29 l/ha).

By skutecznie przeciwdziałać pojawianiu się odporności chwastów na herbicydy należy stosować integrowane programy ochrony. Nie wolno zapominać o właściwym płodozmianie, agrotechnice. Nie powinno się również rezygnować z zabiegów mechanicznych. Najefektywniejszym sposobem walki z odpornością jest jednak stosowanie herbicydów, których substancje aktywne należą do różnych grup chemicznych i posiadają odmienne mechanizmy działania. Najkorzystniej wybierać oryginalne mieszaniny co najmniej dwóch substancji aktywnych.

 

Autor: Anna Rogowska