Jak zapewnić komfortowy i bezpieczny start wschodzącej kukurydzy?

udostępnij na:

W jaki sposób zapewnić wschodzącym roślinom kukurydzy komfortowy start? Wybrać zaprawę fungicydową, insektycydową, skorzystać z ofert firm sprzedających preparaty biologiczne wzmacniające rośliny w początkowych etapie ich wzrostu? A może zdecydować się na rozwiązanie łączące w sobie wszystkie te produkty? Takie holistyczne podejście kompleksowo chroni uprawę na początku sezonu: poprawia kondycję, wyrównanie i wigor roślin, a tym samym maksymalizuje potencjał plonowania. Środki biologiczne zwiększają również dostępność i wchłanianie składników pokarmowych przez korzenie, wspomagając rozwój roślin szczególnie w niekorzystnych warunkach uprawowych.

Stosowanie odpowiednich technologii uprawy, które zwiększają żyzność i bioróżnorodność gleb, gwarantuje lepszą kondycję roślin i większe szanse na sukces prowadzonej uprawy.

Jednym z kierunków działań jest używanie preparatów biologicznie czynnych, które stymulują aktywność biologiczną gleb. Dotychczasowe badania i doświadczenia, a także i praktyka rolnicza, potwierdzają wszechstronne korzyści płynące z ich stosowania. Mają bardzo korzystny wpływ na ogólny rozwój i wzrost roślin, wspomagają ich odporność na różnego rodzaju stresy środowiskowe, w tym podatność na porażenie patogenami, a także zwiększają tolerancję roślin na niekorzystną aurę. Dzięki ich użyciu osiągnąć można wysokie i jakościowo zadowalające plony, nawet w niekorzystnych warunkach uprawowych. To niezwykle istotne w uprawie kukurydzy, dla której największym zagrożeniem są wiosenne chłody i okresowe susze. To one w największym stopniu limitują plonowanie.

W naszym kraju od wielu lat obserwujemy niedobór lub niekorzystny rozkład opadów, które powodują stale pogłębiający się deficyt wody w glebie oraz coraz wyższe temperatury latem. Rezultatem takiego przebiegu pogody są spadki plonu kukurydzy, powstałe na skutek gorszego zapylenia kolb i wytworzenia mniejszej liczby ziaren. Niedobory wody są najbardziej dotkliwe na słabszych stanowiskach o mniejszej pojemności wodnej, których w Polsce nie brakuje. W stresowych warunkach uprawowych bardzo ważne jest, aby kukurydza miała dostęp do wody zgromadzonej w głębszych warstwach gleby. W glebach zwięzłych o złej strukturze, korzenie kukurydzy nie sięgają do głębszych poziomów i znajdującej się tam wody, co, w skrajnych przypadkach, może doprowadzić do uschnięcia roślin. W uprawie kukurydzy występują dwa newralgiczne momenty, w których deficyt wody może znacząco obniżyć plonowanie. Pierwszy z nich to kiełkowanie i wschody, a drugi kwitnienie. Ważne, aby w tych okresach rośliny miały dostęp do wody lub możliwość pobierania jej z głębszych warstw gleby. Bardzo korzystnych rozwiązaniem zmniejszającym negatywne efekty zbyt małej dostępności wody dla roślin jest zastosowanie nawozu biologicznego do otoczkowania nasion, który na przykład stymuluje rozwój grzybów mikoryzowych w glebie. Głównym jego składnikiem są symbiotyczne cząsteczki sygnałowe, które umożliwiają komunikację pomiędzy rośliną a grzybem. Mają one zasadnicze znaczenie w powstawaniu związku symbiotycznego pomiędzy korzeniami roślin a grzybami mikoryzowymi. Ich mechanizm działania polega na wysyłaniu do rośliny sygnału, który „otwiera drzwi” do komórek korzenia dla grzybów mikoryzowych oraz na stymulacji kiełkowania ich zarodników, wytwarzając strzępki grzybni. Grzyby mikoryzowe mogą następnie przedostać się do komórek korzenia i zacząć kolonizować roślinę, łącząc się z korą pierwotną jej korzenia. Dzięki temu zwiększa się objętość funkcjonalna systemu korzeniowego. A dzięki zwiększonej penetracji gleby, kukurydza zyskuje dostęp do znacznie większej ilości wody i składników pokarmowych.

Taki nawóz dobrze się sprawdza w optymalnych warunkach uprawowych, ale doświadczenia pokazują, że pełny potencjał biologicznego nawozu ujawnia się w warunkach stresu wodnego, pomagając roślinie przezwyciężyć deficyt wody. A to z kolei wpływa na utrzymanie prawidłowego tempa wzrostu oraz wytworzenie odpowiedniej ilości biomasy.

Zainteresowanie preparatami aktywizującymi procesy mikoryzy rośnie. Rośnie również świadomość rolników w kwestii korzyści płynących z ich stosowania. Taką wzmocnioną ochronę roślin kukurydzy od samego początku zapewnia rozwiązanie Acceleron Seed Applied Solutions zastosowane w kukurydzy. To wyjątkowa kombinacja zapraw nasiennych łącząca w sobie produkty fungicydowe (Redigo M), insektycydowe i biologiczne ((B-360). Te zintegrowane rozwiązania kompleksowo chronią uprawy na początku sezonu: poprawiają kondycję, wyrównanie i wigor roślin, a tym samym maksymalizują potencjał plonowania. Środki biologiczne zwiększają również dostępność i wchłanianie składników pokarmowych przez korzenie, sprzyjając rozwojowi roślin.

 

Autor: Anna Rogowska