Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w MRiRW

udostępnij na:

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Krzysztofa Ciecióry odbyło się w poniedziałek kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.

W posiedzeniu uczestniczyli także sekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury: Andrzej Bittel oraz Marek Gróbarczyk. Obecni byli również przedstawiciele resortu finansów, rozwoju i technologii, a także służb granicznych i służb kontrolujących produkty rolne sprowadzane z Ukrainy.

Żaden transport nie przekracza granicy polsko-ukraińskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 15  kwietnia br. żaden transport, który nie został zgłoszony do odprawy celnej przed wejściem w życie tego rozporządzenia nie może wjechać na terytorium Polski.

Nowa formuła

– W związku z wejściem w życie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy formuła działania sztabu kryzysowego ulegnie zmianie –  poinformował podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

 

Źródło: MRiRW