KPO: więcej czasu na realizację inwestycji

udostępnij na:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wydłużyliśmy z 18 do 24 miesięcy termin realizacji inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

1 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużające termin realizacji przedsięwzięć w ramach części nr 1 inwestycji A1.4.1 KPO dotyczących wsparcia dla MŚP.

Ograniczy to ryzyko niezrealizowania przez przedsiębiorstwa w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Tekst rozporządzenia znajduje się w załączniku.

Materiały

Do pobrania
Zmiana​_rozporządzenia​_z​_dnia​_27​_czerwca​_2024​_r​_Dz​_U​_z​_01072024​_poz​_968.pdf 0.20MB

źródło: MRiRW