KPO: zmiany w zakresie systemów wsparcia bezpośredniego oraz pomocy de minimis w przepisach dotyczących tzw. małego przetwórstwa

udostępnij na:

18 kwietnia 2024 r. została opublikowana aktualizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – otwórz. Głównym celem zmiany przepisów jest ich dostosowanie do krajowych i unijnych aktów prawnych dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pomocy de minimis.

 

źródło: ARiMR