Kredyt klęskowe: linie K01 i K02

udostępnij na:

W dniu 5 czerwca 2024 r. na internetowej Platformie Aplikacyjnej Agencja zwiększy udostępniony współpracującym bankom na 2024 r. limit akcji kredytowej i limit dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (linia K01 i K02).

Łączne udostępnione limity środków dla kredytów klęskowych (linia K01 i K02) wyniosą:

  • limit akcji kredytowej w wysokości 200 mln zł,
  • środki w kwocie 10 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O kredyt rolnicy mogą ubiegać się w bankach – otwórz

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa” –  otwórz

 

źródło: ARiMR