List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ankieta KE nt. uproszczeń WPR

udostępnij na:

Szanowni Państwo!

Zachęcam do udziału w ankiecie opracowanej przez Komisję Europejską na temat procedur i przepisów związanych ze wsparciem finansowym w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), a także na temat innych przepisów dotyczących żywności i rolnictwa w Unii Europejskiej (UE).

Ankieta skierowana jest do rolników.

Zależy mi na tym, żeby opinia polskich rolników na temat obciążeń, z którymi się Państwo borykają w ramach korzystania ze wsparcia pochodzącego ze środków UE, wyraźnie wybrzmiała w dyskusji nad dalszymi zmianami WPR.

Uzyskane od Państwa odpowiedzi zostaną poddane wnikliwej analizie, co do obecnego stanu złożoności procedur i posłużą do wypracowania rozwiązań, które umożliwią uproszczenie procesów związanych z korzystaniem ze wsparcia z budżetu Unii Europejskiej.

Kwestionariusz ankiety dostępny będzie do 8 kwietnia 2024 roku pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Ankieta dostępna jest w wersji polskojęzycznej, po wybraniu opcji językowej w prawym górnym rogu.

Liczę na Państwa wsparcie i zaangażowanie!

Każdy głos będzie stanowił uzupełnienie intensywnych działań Rządu RP w pracy na rzecz usprawniania i upraszczania Wspólnej Polityki Rolnej.

Z wyrazami szacunku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czesław Siekierski

 

źródło: MRiRW