Modernizacja gospodarstw rolnych – wstępne podsumowanie zakończonych naborów

udostępnij na:

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie można było składać od 29 marca do 27 czerwca 2022 r. Pierwotnie nabory miał się zakończyć 27 maja. Na razie w ARiMR zarejestrowano 72 wnioski na kwotę nieco ponad 8,8 mln zł.

Ostateczna liczba ubiegających się o taką pomoc może być inna, gdyż dokumenty można było składać m.in. za pośrednictwem platformy ePUAP – co można zrobić do północy 27 czerwca lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej i wówczas mnie trochę czasu nim trafią do ARiMR.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Natomiast w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tys. zł. Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku gospodarzy poziom dofinansowania to 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może ubiegać się grupa rolników.

Inwestycje w produkcję prosiąt – otwórz

Inwestycje w nawadnianie – otwórz

 

źródło: ARiMR