Nawet 100 tys. zł na inwestycje zapobiegające ASF

udostępnij na:

Do 2 sierpnia 2024 r. można składać wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

  • posiadać nieruchomość (co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
  • zarejestrować i prowadzić na jej terenie:

– chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub

– chów lub hodowlę metodami ekologicznymi nie mniej niż 27 świń, lub

– hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych;

  • mieć w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ukończone 18 lat (w przypadku osób fizycznych);
  • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Maksymalna kwota dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji 80 proc. kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80 proc. zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

  • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
  • 2960 zł za jedną bramę;
  • 1000 zł za jedną furtkę.

Na etapie składania dokumentów można się ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Nabór jest prowadzony wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR i potrwa do 2 sierpnia 2024 r. Dotychczas zarejestrowanych zostało kilkanaście wniosków.

Więcej informacji – otwórz

 

źródło: ARiMR