Nie chcemy realizować polityki rolnej bez udziału rolników

udostępnij na:

– Szczera, bezpośrednia rozmowa jest nam potrzebna – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas wystąpienia na konferencji „20 lat Polski w Unii Europejskiej – podsumowanie i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa”.

Konferencja odbyła się dziś w Sali Kolumnowej Sejmu RP, a zorganizowała ją Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Przygotowania do akcesji

Minister przypomniał, że nasza droga do Unii Europejskiej rozpoczęła się dużo wcześniej niż same negocjacje.

– Z wieloma z państwa współpracowałem w okresie przedakcesyjnym, prowadząc konsultacje ze związkami i organizacjami rolniczymi – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił uwagę na konieczność dostosowania naszego kraju do statusu prawnego i instytucjonalnego Wspólnoty.

– Musieliśmy dostosować się wymogów Unii Europejskiej i to wówczas powstały Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych czy Agencja Rynku Rolnego – przypomniał minister.

Zmiany na wsi

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na zmiany, które zaszły na polskiej wsi od czasu przygotowań przedakcesyjnych do dnia dzisiejszego.

– Zmiany są tak szerokie, że nie zawsze zdajemy sobie z nich sprawę – stwierdził minister Czesław Siekierski.

Podkreślił przy tym wzrost średniej wielkości gospodarstwa rolnego z około 8 ha do ponad 11 ha.

– Zmienia się struktura mieszkańców wsi, których liczba od lat rośnie – dodał minister.

Zauważył, że w ciągu około 10 lat liczba mieszkańców wsi wzrosła nawet o 41 proc., zwłaszcza w sąsiedztwie dużych aglomeracji. Zmieniły się również warunki życia na wsi w zakresie infrastruktury technicznej.

Minister podkreślił jednocześnie, że za mało jest szczegółowych informacji dotyczących zachodzących zmian. Przyznał, że są duże, wynoszące nawet do 50 proc., rozbieżności w zakresie różnego rodzaju szacunków.

– Tak być nie może i musimy to zmienić – dodał szef resortu rolnictwa.

Opłacalność produkcji

– Problem z opłacalnością produkcji jest główną przyczyną obecnych kłopotów w rolnictwie, a doszły do niego kwestie związane z Zielonym Ładem i nadmiernym importem produktów rolnych z Ukrainy – stwierdził minister Czesław Siekierski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ceny na rynku zbóż kształtują największe giełdy rolne. Zwrócił przy tym uwagę, że w ostatnich latach Rosja znacząco zwiększyła produkcję zbóż i zalewa nimi zagraniczne rynki.

– Rosja jest dziś znaczącym eksporterem zbóż i wpływa na jego cenę – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Współpraca

– Nie chcemy realizować polityki rolnej bez udziału rolników – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Minister podkreślił, że rozmawiał z protestującymi rolnikami w różnych miejscach oraz w siedzibie ministerstwa i że będzie ten dialog kontynuował.

Przyszłość WPR

– Mam jasną diagnozę zachodzących zmian, z której wynika wyraźnie, że maleje szacunek dla rolników w całej Unii Europejskiej i maleje udział środków skierowanych na Wspólną Politykę Rolną w unijnym budżecie – powiedział szef resoru rolnictwa.

– WPR staje się bardziej polityką klimatyczną, środowiskową i takie wsparcie jak to obecne skończy się w perspektywie roku 2027 – dodał minister.

Zwrócił przy tym uwagę, że polityka rolna będzie bardziej skierowana na działania prorynkowe, odchodząc od wsparcia bezpośredniego.

 

Źródło: MRiRW