O strategiach dla rolnictwa podczas konferencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

udostępnij na:

– Jako Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, strategie dla rolnictwa przygotowujemy już od ponad 20 lat – w ramach programów przedakcesyjnych takich jak SAPARD, później w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne lata – podkreślił sekretarz stanu w MRiRW Stefan Krajewski.

Wiceminister Stefan Krajewski uczestniczył w konferencji „Polska w ruchu. Infrastruktura. Logistyka” organizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wiceminister mówił o działaniach, które pozwolą zachować bezpieczeństwo naszej gospodarki – w obliczu aktualnych wyzwań – i na równi konkurować z rynkami wschodnimi, w tym z Ukrainą.

– Jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o produkcje rolniczą, eksportujemy zarówno produkty przetworzone, jak i nieprzetworzone, w związku z tym potrzebujemy infrastruktury, drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej. To wszystko musi być ze sobą kompatybilne – mówił wiceminister.

Stefan Krajewski podkreślił, że podstawą jest sprawne przystosowanie się i reagowanie na wyzwania, jakie aktualnie stoją przed branżą rolną. – Potrzeba magazynów, potrzeba silosów. W tym celu korzystamy już ze środków KPO. Pierwsze nabory zostały przeprowadzone, rolnicy inwestują już w silosy, żeby mieć powierzchnię magazynową – bo wtedy, kiedy pojawia się nadwyżka oczywiście trzeba ją zmagazynować, a później wywieźć. Środki z KPO są kluczowe, aby inwestycje związane z poprawą infrastruktury powstawały – zaznaczył Stefan Krajewski.

Wiceminister rolnictwa zwrócił uwagę, że sprawny transport i skuteczna logistyka, to nie jest jedyna droga zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

– W Polsce, w całej Unii Europejskiej, mówimy też o skracaniu łańcucha dostaw, Rolniczy Handel Detaliczny, sprzedaż na lokalnych rynkach. Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 pokazały, że gdy staną możliwości transportowe, jeżeli mamy na miejscu swoje produkty, nie musimy martwić się o bezpieczeństwo żywnościowe – podkreślił Stefan Krajewski.

Głównymi tematami dzisiejszego spotkania były zagadnienia dotyczące opracowania nowych strategii i rozwiązań technologicznych mających na celu efektywne zarządzanie transportem, spedycją i logistyką. Konferencja była okazją do wymiany najlepszych praktyk oraz innowacyjnych pomysłów pomiędzy sektorami gospodarczymi.

 

Źródło: MRiRW