Polska gęsina doceniana na rynku unijnym

udostępnij na:

Polska zaliczana jest do grupy wiodących producentów gęsi, pierza i puchu gęsiego w Unii Europejskiej. Krajowe pogłowie gęsi podlega rocznym zmianom i waha się od 0,9 mln szt. do 1,3 mln szt. W związku ze zbliżającym się Dniem Świętego Marcina, z którym związane jest staropolskie przysłowie „najlepsza gęsina na świętego Marcina”, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował kilka informacji na temat polskiej gęsiny.

Gęsina, w porównaniu z innymi gatunkami drobiu, charakteryzuje się korzystnymi proporcjami kwasów tłuszczowych, w tym tak istotnych dla naszego zdrowia omega-3 i omega-6. Mięso gęsi zawiera dużo białka, w skład którego wchodzą wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm człowieka nie może syntetyzować samodzielnie. Mięso to jest źródłem witamin – z grupy B, witaminy A i E oraz wielu składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Polska zaliczana jest do największych producentów gęsi w Unii Europejskiej. Gęsi hodowane w Polsce przeznaczane są przede wszystkim na cele konsumpcyjne. Duże znaczenie gospodarcze mają również gęsi puch i pierze, które znajdują zastosowanie jako wypełniacze o znakomitych właściwościach termicznych. W ujęciu regionalnym chów gęsi w Polsce w 2022 r. skoncentrowany był przede wszystkim w województwach: kujawsko–pomorskim (188 tys. szt.), łódzkim (165 tys. szt.), wielkopolskim (156 tys. szt.) i podlaskim (152 tys. szt.). Łączny udział tych czterech regionów w krajowym pogłowiu gęsi wynosił 68%.

– Polska gęsina ceniona jest głównie przez zagranicznych konsumentów, a polska gęś owsiana stała się hitem eksportowym.  W Polsce dominującą rasą gęsi jest Gęś Biała Kołudzka – wyjaśnia dr inż. Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – Gęś Biała Kołudzka stanowi ponad 90 proc. krajowego pogłowia gęsi. Rasa ta odznacza się bardzo dobrymi przyrostami masy ciała, dużą odpornością na choroby oraz małą zawartością tłuszczu i znakomitym smakiem – uważa dr inż. Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR.

Skala produkcji gęsiny jest niewielka. Należy ona do produktów delikatesowych, a eksport z Polski w latach 2012-2022 kształtował się od 14 do 21 tys. ton (w wadze produktu). Równocześnie w latach 2020-2022 odnotowano dynamiczny wzrost wartości eksportu tego asortymentu, który zwiększył się z 51 mln EUR do 116 mln EUR, tj. blisko 2,3-krotnie. Od wielu lat głównym kierunkiem eksportu polskiej gęsiny są Niemcy, gdzie w 2022 r. trafiło 75% wolumenu (10,5 tys. ton). Mięso z gęsi sprzedawano również do Francji (1,3 tys. ton), na Węgry (267 ton) i do Austrii (235 ton), a poza UE – do Hongkongu (564 tony) i Wielkiej Brytanii (308 ton).

W celu dalszego rozwoju produkcji drobiu w Polsce, w tym między innymi gęsiny, istotne jest dalsze umacnianie pozycji naszego kraju na rynkach unijnych oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu poza Unią Europejską. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od lat wspierają działania eksporterów poprzez organizowanie targów i spotkań biznesowych, promując w ten sposób polską żywność, w tym również drób, na rynkach zagranicznych. Celem tych działań jest jak największa dywersyfikacja relacji biznesowych i skierowanie eksportu również na rynki pozaunijne.

Więcej informacji o rynku gęsi w Polsce znajduje się na stronie internetowej KOWR
w zakładce: https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci-rynkowe

 

źródło: KOWR