Polska ziemia dla polskich rolników – spotkanie w Kietrzu

udostępnij na:

Zagospodarowania ziemi na Opolszczyźnie po firmie Top Farms dotyczyło czwartkowe spotkanie wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z rolnikami w Kietrzu. – To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie z rolnikami – stwierdził wicepremier po rozmowach.

O ziemi dla rolników w Kietrzu

Spotkanie z rolnikami w Kietrzu dotyczyło zagospodarowania ziemi po firmie Top Farms, która nie wywiązała się z obowiązku wyłączenia 30 proc. gruntów dzierżawionych od Krajowego Ośrodka Wsparcia. W efekcie spółka nie będzie miała przedłużonej umowy dzierżawy, a ziemia wróci do Skarbu Państwa.

– Rozmawialiśmy o warunkach zagospodarowania gruntów. Musimy mieć na uwadze również to, aby możliwe było zebranie plonów przez dotychczasowych dzierżawców i aby nowi dzierżawcy mogli już dokonać następnych siewów – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Jak dodał szef resortu rolnictwa, w firmie Top Farms zatrudnionych jest około 200 osób i ich los również należy wziąć pod uwagę.

Dalsze losy gruntów po Top Farms

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że rolnicy są umówieni na spotkanie z dyrektorem regionalnego oddziału KOWR na 29 marca. Wówczas ustalą, które działki będą przeznaczone na dzierżawy dla rolników. Ziemia dzierżawiona dotychczas przez spółkę Top Farms będzie podzielona mniej więcej po połowie pomiędzy KOWR i rolników.

 

Źródło: MRiRW