Polski Kongres Rolniczy – podsumowanie i relacja filmowa z debaty

W dniach 14-15.01.2021 roku odbył się Polski Kongres Rolniczy realizowany przez Grupę MTP w Poznaniu we współpracy z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami: producentów maszyn, urządzeń dla rolnictwa, nauki i doradztwa rolniczego. CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu uczestniczyło w realizacji wydarzenia. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Covid-19 Kongres został przeprowadzony online w formie audycji dostępnej na dedykowanej stronie internetowej.

W pierwszym dniu kongresu przedstawiono następujące zagadnienia:

  • Rolnictwo 4.0 i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w produkcji rolniczej i zarządzaniu gospodarstwem rolnym,
  • Działania realizowane przez ARiMR w celu wsparcia działalności rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich, finansowane ze środków finansowych dostępnych w pomocy krajowej i dofinansowanych ze środków UE w ramach PROW 2014-2020,
  • Gospodarowanie wodą – techniki i technologie służące zatrzymaniu wody w glebie, nawadnianie jako czynnik plonotwórczy, działania Wód Polskich w zakresie zwiększenia dostępności do wód dla celów rolniczych.

Drugi dzień kongresu rozpoczęła debata nt.: Polscy producenci w służbie polskiego rolnika, w trakcie której przedstawiciele producentów maszyn i urządzeń do rolnictwa dyskutowali na temat wyzwań stojących przed producentami maszyn w aspekcie zachodzących zmian w technikach uprawy gleb oraz dostosowania oferty produktowej do oczekiwań rolników i użytkowników maszyn rolniczych.

Po zakończeniu debaty, odbyły się kolejne prelekcje, uwzględniające tematykę:

  • uprawy roślin minimalizującej negatywny wpływ na środowisko naturalne w aspekcie założeń Zielonego Ładu,
  • wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających marketing i sprzedaż produktów rolnych,
  • rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej.

Temat ten przedstawił Pan Łukasz Bocheński – pracownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu, który w swoim wystąpieniu omówił czynniki wpływające na efektywność produkcji, relacje cenowe środków do produkcji i sprzedawanych produktów rolnych, regionalne zróżnicowanie produkcji i potencjału wytwórczego oraz szanse i zagrożenia z funkcjonowania na rynku w aspekcie globalizacji procesów gospodarczych. Prelegent wskazał także instrumenty ochrony rynku oraz formy wsparcia działalności rolniczej w ramach WPR jako źródło finansowania działalności inwestycyjnej.

 

 

Źródło: CDR

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *