Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie rolnictwa

udostępnij na:

Projekt TALL, realizowany przez Agricultural & Mechanical (A&M) University w Teksasie, był głównym tematem środowego spotkania podsekretarza stanu Adama Nowaka z profesorem Jimem Mazurkiewiczem oraz przedstawicielami amerykańskiego sektora rolnego, uczestniczącymi w programie.

O projekcie TALL

Celem projektu TALL jest nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy organizacjami rolniczymi w Polsce i USA oraz stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy. Grupa amerykańskich farmerów odwiedziła MRiRW w ramach wizyty studyjnej w Polsce.

Do tej pory w realizacji programu TALL wzięło udział ponad 200 osób z obu krajów. Profesor Jim Mazurkiewicz od lat zajmuje się rozwojem polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i gospodarczej, a od 2013 r. prowadzi wymianę młodych rolników z Polski i Teksasu.

Potencjał polskiego rolnictwa

Wiceszef polskiego resortu rolnictwa Adam Nowak zaprezentował ogólne zasady funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz osiągnięcia polskiej branży rolno-spożywczej od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wiceminister Nowak zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności łańcuchów dostaw w obecnej sytuacji geopolitycznej. Wskazał, że Polska stała się jednym z czołowych producentów żywności w Europie, o czym świadczą m.in. rekordowe wyniki eksportu żywności na rynki zagraniczne w 2023 r. (51,8 mld EUR) oraz wysokie dodatnie saldo wymiany handlowej.

Uczestnicy spotkania wiele uwagi poświęcili kwestii doradztwa rolniczego i jego wpływu na utrzymanie i wzrost dochodowości gospodarstw rolnych.

Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie rolnictwa

Wiceminister Nowak podkreślił silne i trwałe relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. USA są naszym istotnym partnerem handlowym i trzecim najważniejszym odbiorcą polskich artykułów rolno-spożywczych wśród krajów spoza UE. W 2023 r. eksport polskiej żywności na rynek amerykański wzrósł o 13 proc., osiągając poziom 869,8 mln EUR.

Podsekretarz stanu Adam Nowak z uznaniem odniósł się do działalności profesora Jima Mazurkiewicza na rzecz rozwoju współpracy dwustronnej oraz podnoszenia kompetencji młodych rolników.

Profesor Mazurkiewicz podziękował wiceministrowi Nowakowi za przyjęcie delegacji oraz przedstawienie informacji o polskim rolnictwie. Omówił także projekty realizowane przez Uniwersytet Texas A&M we współpracy z polskimi uniwersytetami oraz instytutami naukowo-badawczymi nadzorowanymi przez MRiRW.

Uhonorowanie dokonań profesora Mazurkiewicza

Sekretarz stanu Jacek Czerniak wręczył Jimowi Mazurkiewiczowi, prof. Texas A&M University szablę oficerską Zasłużonego Promotora Agrobiznesu.

– Dziękuję Panu Profesorowi za wspaniałą działalność na rzecz Polski, na rzecz współpracy polsko-amerykańskiej. Jest Pan Ambasadorem Polski w Teksasie –  podkreślił sekretarz stanu Jacek Czerniak wręczając szablę Laureatowi.

Ten zaszczytny tytuł nadali mu organizatorzy ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP.

 

źródło: MRiRW