Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF

udostępnij na:

Pod przewodnictwem sekretarz stanu, pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kołakowskiego oraz z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edwarda Siarki odbyło się spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się ASF oraz wpływowi prowadzenia gospodarki łowieckiej na zwalczanie tej choroby.

Redukcja populacji dzików

Omówione zostały kwestie dotyczące redukcji populacji dzików, tak w oparciu o gospodarkę łowiecką, jak i dodatkowo zlecane odstrzały sanitarne oraz problemy napotykane podczas wykonywania tych czynności. W efekcie dyskusji zaproponowano rozwiązania mające na celu wspieranie osiągania celów gospodarki łowieckiej.

Sytuacja w kraju

Zaproszeni przedstawiciele województw zaprezentowali dane dotyczące ich kompetencji, w odniesieniu do sytuacji epizootycznej, stopnia redukcji dzików, podejmowanych działań na szczeblu administracyjnym oraz charakterystycznych uwarunkowań mających wpływ na występowanie ASF na danym obszarze.

Bioasekuracja

Podkreślono ponadto konieczność dalszego przestrzegania jednej z najważniejszych zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby – bioasekuracji. Przedstawiciele terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia we współpracy z myśliwymi i realizacji zaplanowanych odstrzałów sanitarnych oraz wyniki kontroli przestrzegania zasad bioasekuracji.

Sformułowane wnioski

  1. Analiza i rozwiązanie w kwestii relokacji chłodni do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, oraz rozważenie zakupu nowych, tam gdzie będzie to wymagane,
  2. Resort rolnictwa wystąpi do resortu klimatu i środowiska odnośnie sfinansowania szkoleń i funkcjonowania ekip z psami poszukującymi padłych dzików, które wykazały się bardzo wysoką skutecznością,
  3. Zintensyfikowanie działań mających na celu pełnie wykonanie zaplanowanych odstrzałów sanitarnych dzików,
  4. Kontynuacja przez Inspekcję Weterynaryjną dotychczasowych intensywnych kontroli przestrzegania przez gospodarstwa zasad bioasekuracji, zwłaszcza w obliczu rozpoczętego sezonu żniw.

Uczestnicy spotkania

Oprócz sekretarzy stanu w spotkaniu uczestniczyli także: z-ca Głównego Lekarza Weterynarii, przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, Wicewojewody Lubelskiego, Warmińsko–Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia i ochrony zwierząt z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, Powiatowych Lekarzy Weterynarii z Parczewa, Radzynia Podlaskiego, Makowa Mazowieckiego, Gołdapi, Lubartowa, Poznania, Chełma i Radomia oraz przedstawicieli poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec sierpnia celem oceny i omówienia realizacji postanowień i wniosków podjętych na posiedzeniu.

 

Źródło: MRiRW