Przesuszone tereny wymagają nawadniania – rozwiązaniem mogą być ścieki

udostępnij na:

Dostęp do wody stanowi poważne wyzwanie, a w wielu regionach wody jest obecnie mniej niż kiedykolwiek. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania efektywne zarządzanie zasobami wody ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia światowej produkcji żywności, rozwoju gospodarczego, dobrobytu społeczności i ochrony ekosystemów.

Rolnictwo wykorzystuje obecnie 70% globalnych zasobów słodkiej wody. Wraz ze wzrostem populacji konieczne będzie zwiększenie powierzchni gruntów rolniczych, aby sprostać światowemu zapotrzebowaniu na żywność, co spowoduje jeszcze większe obciążenie zasobów wodnych. Ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do uprawy roślin mogłoby złagodzić tę presję, zachęcając jednocześnie do zrównoważonego gospodarowania wodami słodkimi.

W Europie ścieki są już ponownie wykorzystywane do nawadniania na niektórych obszarach, ale istnieje potencjał wykorzystania znacznie większej ich ilości. Każdego roku w UE do nawadniania wykorzystuje się ponownie około miliarda metrów sześciennych oczyszczonych ścieków, ale zdaniem badaczy można ponownie wykorzystać 6-krotność tej ilości.

Główną przeszkodą jest niska świadomość potencjału ponownego wykorzystania ścieków oraz brak spójnych ram wspierających i zachęcających do takiego wykorzystania. Niedawne europejskie rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody harmonizuje parametry jakościowe takiej wody w UE do nawadniania w rolnictwie, aby pomóc w uwolnieniu tego pełnego potencjału.

 

Źródło: Grupa Azoty