Rekordowy handel światowy pszenicą w sezonie 2023/24

udostępnij na:

Światowy eksport pszenicy wzrósł o 1,3 mln ton do rekordowego poziomu 216,7 ,mln ton, głównie dzięki większemu wywozowi z Ukrainy, Rosji, Egiptu i Australii.

Warto zauważyć, że eksport do Unii Europejskiej jest znacznie obniżany ze względu na zmniejszoną konkurencyjność w stosunku do Rosji, która zdobyła większy udział w kluczowych rynkach, takich jak Algieria i Arabia Saudyjska. Prognozuje się obecnie rekordowy eksport Egiptu w oparciu o duże dostawy mąki i makaronu do Sudanu i Jemenu.

Przewiduje się, że zakup pszenicy będzie wyższy w przypadku kilku kluczowych krajów importujących, w tym Algierii, Pakistanu, UE i Indonezji, co z nawiązką zrównoważy redukcje w Arabii Saudyjskiej i Jemenie.
Prognozuje się, że import Algierii wzrośnie o 0,7 mln ton do rekordowego poziomu 9 mln ton, w dużej mierze dzięki solidnemu importowi durum z Meksyku.
Przywóz do Pakistanu przebiega w szybkim tempie. Większość pakistańskiego importu pochodzi z Rosji.
Prognozuje się, że import do UE wzrośnie o 0,5 mln ton do 13,5 mln ton w związku z utrzymującym się silnym importem pszenicy z Ukrainy.
Szacuje się, że przywóz do Indonezji zwiększy się o 0,5 mln ton do rekordowego poziomu 12 mln ton.

 

Źródło: Grupa Azoty