Rola dialogu w łańcuchu producent – przetwórca – handlowiec

udostępnij na:

– Zachęcam przedstawicieli sieci handlowych do otwarcia na polskich producentów. To ważne, aby rozbudzać patriotyzm konsumencki, wzorem wielu innym państw – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas poniedziałkowego wystąpienia na 6. Kongresie Nowoczesnej Dystrybucji. Szef resortu rolnictwa zwrócił także uwagę na rolę dialogu w łańcuchu producent – przetwórca – handlowiec.

Nowe spojrzenie na globalizację handlu

– Pandemia zmieniła spojrzenie na globalizację handlu. Okazało się, że nie zawsze i nie wszystko można kupić i dowieźć. W okresie pandemii polscy rolnicy, przetwórcy i handlowcy sprawdzili się, bo zachowali ciągłość produkcji i sprzedaży, a to było potrzebne dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego – stwierdził minister Czesław Siekierski.

Szef resortu rolnictwa wyraził pogląd, że sieci handlowe z jednej strony mają wyjątkową wartość, m.in. ze względu na rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Z drugiej strony jednak są przedmiotem dyskusji i analiz.

Rola rolnictwa w zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego

Minister Siekierski wskazał, sektor rolno-spożywczy jest strategicznym działem gospodarki, ponieważ ma decydujący wpływ na zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego.

– Wojna w Ukrainie jeszcze bardziej uświadomiła znaczenie tej branży. Działania Rosji pokazują, że żywność staje się „bronią” w konfliktach międzynarodowych – podkreślił minister.

Rola dialogu

Minister Siekierski podkreślił ważną rolę dialogu pomiędzy wszystkimi elementami łańcucha żywnościowego, do którego należą również sieci handlowe, a także z rządem.

– Zawsze mówię o potrzebie dialogu w systemie, tym bardziej, że nie zawsze rozwiązania na szczeblu państwowym i unijnym są wystarczające – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister podkreślił, że będąca tematem Kongresu nowoczesna dystrybucja to nie tyko sprawnie funkcjonujący łańcuch logistyczny. To przede wszystkim współpraca pomiędzy producentami rolnymi, przetwórcami a handlem.

– Dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności niezbędne jest zachowanie dobrych relacji między wszystkim jego ogniwami – zauważył szef resortu rolnictwa.

– Życzę dialogu w łańcuchu producent – przetwórca – handlowiec. Marżami trzeba się dzielić – dodał minister i podkreślił, że zapewnienie ciągłości produkcji i dystrybucji żywności poprzez dobrze funkcjonujący łańcuch dostaw jest priorytetem dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20 lat Polski na wspólnym jednolitym rynku UE

– Handel jednoczy świat – to ważne przesłanie, o którym powinniśmy pamiętać, zwłaszcza teraz, gdy świętujemy 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Wspólny jednolity rynek przynosi wiele wzajemnych korzyści dla rożnych państw, jego uczestników. Polska uzyskała wspaniały wynik eksport rolno-spożywczego za 2023 r. wynoszący 52 mld euro – zauważył minister Siekierski.

Minister wskazał, że handel zagraniczny, w tym eksport, jest jednym z głównych wyznaczników rozwoju gospodarczego kraju i wymaga efektywnych kanałów dystrybucji. Dzięki tym kanałom Polska żywność znajduje swoich licznych nabywców zarówno na wymagających rynkach europejskich, jak i w krajach trzecich, a jej wysoka jakość jest znana i doceniana na znaczących rynkach światowych.

W tym miejscu szef resortu rolnictwa przypomniał, że liberalizacja handlu z Ukrainą i nadmierny napływ produktów rolno-spożywczych z tego Państwa do Polski doprowadziły do zachwiania na wrażliwych rynkach, głównie zbóż.

– Pamiętajmy jednak, że ceny na rynku zbóż wynikają także z cen na giełdach światowych – dodał minister.

Patriotyzm konsumencki w sieciach handlowych

– Zachęcam Państwa do otwarcia na polskich producentów. To ważne, aby rozbudzać patriotyzm konsumencki. Inne kraje także promują swoją żywność – zwrócił się minister Siekierski do obecnych na Kongresie przedstawicieli sieci handlowych.

Minister stwierdził, że należy docenić dotychczasowy, duży udział sieci handlowych w promocji polskiej żywności, np. coraz częściej organizowane wspólne akcje reklamowe polskich producentów z sieciami handlowymi.

– Zachęcanie do kupowania polskich produktów jest dużym wsparciem polskiej gospodarki – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Wyzwania czasu

– Życzę, abyśmy wszyscy, myśląc o rozwoju, określili wyzwania czasu – m.in. te związane z klimatem, energią czy migracjami i in. Jak te wyzwania wpływają na politykę? Jak postępować, aby sobie z nimi poradzić? Przed nami wiele zadań, a odpowiedź na te pytania w dużej mierze znajduje się w raporcie prof. Konrada Raczkowskiego – powiedział minister Siekierski, odnosząc się do treści raportu „Wyzwania dla handlu z perspektywy rynku polskiego”, przygotowanego jak zwykle specjalnie na Kongres.

Światowy Dzień Pszczół

Minister Czesław Siekierski nawiązał także do obchodzonego w poniedziałek Światowego Dnia Pszczół. Z tej okazji przypomniał o niezwykłej roli tych cennych owadów.

– Pszczoły przyczyniają do 10 mld zł zysku w budżecie Są ważne dla środowiska i dla produkcji żywności. Szereg artykułów spożywczych jest wytwarzanych właśnie dzięki ciężkiej pracy pszczół – wyliczał minister.

O wydarzeniu

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, który w tym roku jest organizowany po raz szósty, stanowi platformę dialogu pomiędzy sektorami handlu, przetwórstwa i dystrybucji. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń oraz dialogu, także z przedstawicielami administracji państwowej oraz z ekspertami.

Kongres skierowany jest do przedstawicieli sieci handlowych, e-commerce, detalistów, producentów, dostawców lokalnych i regionalnych, przedstawicieli logistyki, instytucji eksperckich oraz do firm oferujących usługi i nowoczesne technologie dla handlu.

 

Źródło: MRiRW