Rolnictwo ekologiczne – coraz mniej czasu na złożenie zmian

udostępnij na:

Więcej rolników może otrzymać dopłaty w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych w związku z obniżeniem współczynnika obsady zwierząt na danej powierzchni z 0,5 DJP do 0,3 DJP. Czas na złożenie stosownych zmian w aplikacji eWniosekPlus mija 31 sierpnia 2023 r.

Rolnicy, którzy złożyli w tej kampanii wniosek o przyznanie płatności ekologicznych finansowanych z budżetu WPR 2023-2027, w związku z nowelizacją przepisów mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia w ramach: Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych).

Dotychczas  płatności te przysługiwały do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha. Współczynnik został obniżony do 0,3 DJP/ha. Zmniejszenie tego wskaźnika pozwoli na ubieganie się o płatności ekologiczne w ramach trzech wymienionych pakietów liczniejszemu gronu rolników.

Zainteresowani muszą do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyć zmianę do wniosku. Wszystkim – zarówno tym, którzy ubiegali się o przyznanie dopłat w ramach wymienionych wyżej pakietów, jak i tym, którzy do 31 sierpnia prześlą zmiany do wniosku – płatności ekologiczne będą naliczane na podstawie wskaźnika 0,3 DJP.

 

Źródło: ARiMR