Rośnie produkcja unijnych zbóż

udostępnij na:

Szacuje się, że produkcja zbóż w UE w sezonie 2023/24 wyniesie 269,8 mln ton, czyli o 1% więcej niż w poprzednim roku gospodarczym, i to pomimo mniejszej powierzchni upraw o 1,5%.

W związku z tym, produkcja pszenicy miękkiej w UE jest stabilna – 125,6 mln ton, natomiast produkcja kukurydzy zwiększa się z bardzo niskiego poziomu zebranego w poprzednim sezonie, bo o 17% do 62,3 mln ton, choć pozostaje o 10% poniżej średniej z 5 lat.

Przewiduje się, że w sezonie 2024/25 produkcja zbóż w UE wzrośnie do 278,5 mln ton, a więc o 3%, głównie w wyniku oczekiwanego wzrostu areału kukurydzy oraz lepszych plonów w przypadku jęczmienia i pszenicy durum. Niemniej areał pszenicy będzie niższy niż w przeszłości o 4,5% w porównaniu ze średnią z 5 lat ze względu na trudne warunki siewu jesiennego na dużych obszarach zachodniej, północnej i wschodniej UE.

 

Źródło: Grupa Azoty