Rozmowy z Polską Federacją Rolną

udostępnij na:

Kwestie dotyczące rozdysponowania gruntów, zasad przedłużania umów dzierżawy i zapasów rzepaku to tematy czwartkowego spotkania wicepremiera Henryka Kowalczyka z przedstawicielami Polskiej Federacji Rolnej z prezesem zarządu Mariuszem Olejnikiem na czele. W rozmowach uczestniczył również dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki.

Kwestie związane z rozdysponowaniem gruntów

Goście wicepremiera zwracali uwagę przede wszystkim na kwestie związane z rozdysponowaniem gruntów, które zostały wydzielone na zasadach określonych w ustawie.

Umowy dzierżawy

Kolejny temat dotyczył zasad przedłużania umów dzierżawy dla tych dzierżawców, którzy wyłączyli 30 proc. gruntów zgodnie z ustawowymi zapisami.

– Do każdego przypadku podchodzimy bardzo indywidualnie, analizując wszystkie okoliczności, w tym dotyczące racjonalnego gospodarowania i zapotrzebowania na grunty ze strony okolicznych rolników – zapewnił dyrektor Waldemar Humięcki.

Czynsz dzierżawny

Trzecim tematem, na który zwracali uwagę przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej, była sprawa wysokości i zasad naliczania czynszu.

– Nie możemy podejmować decyzji pod wpływem chwili i zmieniać mechanizmu. Nie jest to dobry moment, a skutki zmian, w związku ze skokiem cen w I połowie minionego roku, byłyby odczuwalne w dłuższej perspektywie czasowej – przestrzegał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa powiedział, że ewentualne propozycje zmian mogą być rozpatrywane nie wcześniej niż co najmniej po dwóch, stabilnych cenowo latach.

Rynek rzepaku

Ostatni problem zgłaszany przez przedstawicieli dzierżawców dotyczył zapasów rzepaku. Zgłosili oni propozycję zwiększenia zawartości biokomponentów w paliwach i apelowali do wicepremiera o podjęcie działań w tym kierunku.

Szef resortu rolnictwa zapewnił, że temat podejmie na forum unijnym.

 

Źródło: MRiRW