Rozwój małych gospodarstw i premie dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027

udostępnij na:

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach dwóch interwencji realizowanych z budżetu PS WPR 2023-2027: I.10.5 Rozwój małych gospodarstw oraz I.11 Premie dla młodych rolników, mogą składać wnioski o płatność za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Wniosek o płatność pierwszej raty pomocy należy złożyć w terminie:

  1. 6 miesięcy od dnia przyznania pomocy – w przypadku interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw,
  2. 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy – w przypadku interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.
  • Wniosek o płatność drugiej raty pomocy należy złożyć w terminie:

  1. po zrealizowaniu operacji, w I kwartale roku następującego po roku docelowym, jednak nie później niż do 31 marca 2029 r. – w przypadku inwestycji w Rozwój małych gospodarstw;
  2. po zrealizowaniu biznesplanu, w I kwartale roku następującego po roku docelowym, jednak nie później niż do 31 marca 2029 r. – w przypadku Premii dla młodych rolników.

Wypłata pomocy nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Ocena wniosku, oprócz kontroli administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi regulaminami naborów może obejmować również kontrolę na miejscu.

Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków o płatność, co pozwoli na przystąpienie do ich oceny i weryfikacji spełnienia przez beneficjenta warunków do wypłaty pomocy oraz szybką realizację płatności.

Link do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność:

 

źródło: ARiMR