Spółdzielnie energetyczne – Lokalna samowystarczalność energetyczna

udostępnij na:

Wiceminister Anna Gembicka podczas konferencji pt. Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich podkreśliła wzrost znaczenia spółdzielni energetycznych jako istotnego elementu lokalnej samowystarczalności energetycznej. Rozwiązanie to pozwala uodpornić się na czynniki zewnętrzne warunkujące dostęp do energii oraz ograniczyć koszty jej pozyskania.

Założenia projektu

Sekretarz stanu jako jedne z kluczowych efektów projektu wskazała zdobyte doświadczenia. Zostały wykonane szczegółowe analizy istniejących rozwiązań. Analizy te ułatwiły przygotowanie zmian w przepisach, które powinny ułatwić zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznych. Aktualnie te zmiany są na końcowym etapie prac rządu.

Zmiany te dotyczą m.in.:

  • definicji spółdzielni energetycznej oraz zakresu i obszaru jej możliwego działania;
  • umów między przedsiębiorstwami energetycznymi a spółdzielnią energetyczną;
  • dostosowania opustowego sposobu rozliczeń do wymogów unijnych, przy utrzymaniu dotychczasowych korzyści dla członków spółdzielni energetycznych;
  • przyłączeń do sieci źródeł OZE działających na rzecz spółdzielni energetycznej;
  • ułatwień w sprawozdawczości.

Narzędzia praktyczne

W ramach projektu powstały również: poradnik przybliżający tematykę zakładania oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznej, a także kalkulator do wyliczeń techniczno-finansowych.

  • Wszystkie te praktyczne narzędzia oraz rozwiązania niedługo zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), gdzie gromadzone są wszelkie informacje na temat projektu RENALDO – poinformowała wiceminister Gembicka.

Energia dla wsi

Sekretarz stanu wskazała również na trwający aktualnie nabór do programu Energia dla wsi, przeznaczonego m.in. dla istniejących i mających powstać spółdzielni energetycznych.

Uczestnicy i tematy konferencji

W konferencji, która odbyła się 1-2 marca 2023 r., udział wzięli przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej do spraw Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej, niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu, samorządów, uczelni, organizacji rolniczych oraz branży energetycznej.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ideą spółdzielni energetycznych i ich korzyściami, a także z dobrymi praktykami z projektu RENALDO oraz przykładami z krajów europejskich. Przedstawiono również program wsparcia dla spółdzielni energetycznych Energia dla wsi.

Drugi dzień konferencji był przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych utworzeniem spółdzielni. Była to okazja, aby nabyć obszerną wiedzę z zakresu zakładania, funkcjonowania i doboru źródeł OZE dla spółdzielni energetycznych oraz poznania ich podstaw prawnych.

Projekt RENALDO

RENALDO to projekt realizowany na wniosek MRiRW, finansowany w 100 proc. ze środków UE oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. Potrwa do końca marca 2023 r. W ramach projektu powstają pilotażowe spółdzielnie energetyczne w siedmiu wybranych gminach z województwa podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z założeniami doświadczenia i wnioski z projektu RENALDO mają posłużyć później jako impuls dla innych podmiotów, które będą zainteresowane zakładaniem spółdzielni energetycznych.

Kalkulator umożliwiający modelowanie profili i dobór optymalnych źródeł generacji OZE do potrzeb członków spółdzielni energetycznej oraz podręcznik pt. Jak założyć i prowadzić spółdzielnię energetyczną będą już niebawem dostępne na stronie KOWR.

 

Źródło: MRiRW