Stabilność unijnych cen mleka

udostępnij na:

Po osiągnięciu historycznie wysokich poziomów w 2022 r. ceny mleka surowego w UE znacznie spadły w pierwszej połowie 2023 r.

Latem spadek cen wyhamował, a w IV kwartale 2023 r. ceny ostatecznie osiągnęły ścieżkę wzrostową. Średnie ceny mleka surowego w UE zmalały do września do poziomu 25% poniżej szczytu z grudnia 2022 r.

Na początku 2024 r. ceny mleka surowego w UE wzrosły i ustabilizowały się na poziomie wciąż znacząco powyżej historycznych referencji. Z wyjątkiem negatywnych konsekwencji ulewnych deszczy w niektórych krajach UE, przy czym warunki pogodowe dla produkcji pasz i wypasu wyglądają obecnie korzystnie. Ogólnie rzecz biorąc, stabilizacja cen środków produkcji i produkcji może zmniejszyć marże producentów mleka w 2024 r.

 

źródło: Grupa Azoty