Straty w magazynowanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na okres zimowy do przechowalni trafiło 3,9 mln t ziemniaków, a więc ok. 43% zbiorów z 2020 r, a ich straty ocenia się podobnie jak w roku poprzednim na ok. 11% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania.

Największe straty w przechowywanych ziemniakach odnotowano w województwach: lubelskim – ok. 12,5% oraz opolskim i warmińsko-mazurskim – po ok. 12,2%, a najmniejsze w województwie lubuskim – ok. 8,2%.

Dowiedz się więcej o roślinach jagodowych

Straty w magazynowanych warzywach były raczej mniejsze niż w porównywalnym okresie minionego roku, przy czym w poszczególnych rejonach kraju były one zróżnicowane. Udział warzyw skierowanych do przechowalni w obecnym sezonie był na minimalnie większym poziomie niż w sezonie poprzednim.

Wysokość strat przechowywanych jabłkach była różnorodna w poszczególnych regionach. Najmniejsze zaobserwowano w województwie podkarpackim, a największe występowały w województwie wielkopolskim. Przeciętne straty w skali całego kraju były jednak minimalnie niższe od zeszłorocznych. Za to udział zebranych jabłek przekazanych do przechowywania był w obu sezonach podobny.

 

źródło: nawozy.eu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *