Tendencja wzrostowa wartości produkcji rolnej

udostępnij na:

Od chwili obecnej do roku 2035 prognozowana jest tendencja wzrostowa wartości produkcji rolnej ogółem.

Po spadku z obecnych wysokich poziomów, ceny środków produkcji mogą w dalszym ciągu rosnąć w wolniejszym tempie, zgodnie z tendencjami z przeszłości. Można by to złagodzić poprzez przyjęcie opłacalnych praktyk i dalszy wzrost wydajności, choć niższy niż obserwowany w przeszłości. Bazując na różnicy pomiędzy wartością produkcji a zmianami kosztów, marże przychodów mają rosnąć w ujęciu nominalnym. W ujęciu realnym ich ewolucja będzie zależała od rozwoju inflacji oraz poziomu konkurencyjności UE na tle rynków światowych, co może dodatkowo wpłynąć na ewolucję cen.

Pomimo ograniczeń, dalszy wzrost produktywności można osiągnąć poprzez mechanizację i automatyzację. Oczekuje się, że te czynniki, w połączeniu z niską atrakcyjnością sektora i zmiennością zysków, spowodują dalszy spadek siły roboczej w rolnictwie.

 

Źródło: Grupa Azoty