UE neutralna klimatycznie do 2050 roku

udostępnij na:

Komisja wytycza drogę do osiągnięcia celu, jakim jest uczynienie Unii Europejskiej neutralną klimatycznie do 2050 r. Zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Aby osiągnąć cel redukcji o 90% do 2040 r., należy:

• w pełni wdrożyć istniejące przepisy UE w celu ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r.
• zdekarbonizować przemysł, opierając się na istniejących mocnych stronach, takich jak energia wiatrowa, energia wodna i elektrolizery. Aby zintensyfikować ten kierunek prac, Komisja zaproponowała nowe środki mające na celu zarządzanie emisjami dwutlenku węgla przez przemysł w UE, które obejmą inwestycje w technologie umożliwiające wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla oraz jego ponowne wykorzystanie
• zwiększyć produkcję krajową w sektorach wzrostu, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, ogniwa słoneczne i inne
• utrzymać sprawiedliwość, solidarność i politykę społeczną w centrum transformacji, pomagając bezbronnym obywatelom, regionom, przedsiębiorstwom i pracownikom za pomocą narzędzi takich jak Społeczny Fundusz Klimatyczny i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
• prowadzić otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym rolnikami, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i obywatelami

W ciągu ostatnich pięciu lat zmiany klimatyczne spowodowały szkody gospodarcze o wartości szacunkowej 170 mld euro. Jej koszty i wpływ na człowieka są coraz większe i bardziej widoczne. W związku z tym, trzeba działać już teraz, aby wzmocnić odporność Europy na przyszłe kryzysy i zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych. Cel klimatyczny na rok 2040 pomoże także europejskiemu przemysłowi, inwestorom, obywatelom i rządom w podjęciu w tej dekadzie decyzji, które pozwolą UE na osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w 2050 r.
Europejskie prawo klimatyczne wpisuje w prawo cel określony w Europejskim Zielonym Ładzie, zgodnie z którym gospodarka i społeczeństwo Europy ma stać się neutralna dla klimatu do 2050 r. Ustawa wyznacza cel pośredni, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu do poziomu z 1990 roku.

 

Źródło: Grupa Azoty