Unijna produkcja zbóż w sezonie 2024/25

udostępnij na:

Produkcja zbóż w UE w sezonie 2024/25 może osiągnąć 278,5 mln ton, tj. wzrost o 3%, do czego przyczyni się głównie oczekiwany wzrost areału kukurydzy oraz rosnące plony jęczmienia i durum pszenica.

Saldo handlu zbożami w UE staje się coraz bardziej dodatnie. Po historycznie wysokim poziomie w sezonie 2022/23 import zbóż do UE może w dalszym ciągu spadać. Wykorzystanie zbóż w UE utrzymuje się na stabilnym poziomie w porównaniu z ostatnim rokiem gospodarczym. Oczekuje się, że wzrost wykorzystania zbóż na żywność i paszę będzie raczej marginalny, podczas gdy zużycie zbóż do produkcji biopaliw może utrzymać się na poziomie około 12 mln ton.

 

Źródło: Grupa Azoty