Uwaga Producenci Rolni

udostępnij na:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 31 marca 2024 r. mija termin na składanie wniosków o przyznanie rekompensat w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w  dniu 31 marca 2024 r. mija termin na składanie wniosków o przyznanie rekompensat w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2024 roku można składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR, w terminie od 1 lutego do 31 marca, odnośnie podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć bezpośrednio, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Więcej informacji oraz formularz Wniosku znajdą Państwo w zakładce Beneficjenci.(link)

 

źródło: KOWR