Chcesz zabrać głos na tematy rolnicze? Prześlij do nas swój video vlog lub vlog poruszający ważny temat opublikowany w sieci. Wystarczy podesłać link do YouTube na nasz adres: kontakt@dlafarmera.pl