Wsparcie dla producentów zbóż i inne bieżące działania resortu rolnictwa

udostępnij na:

– Od dziś producenci zbóż, którzy sprzedali od 1 stycznia br. do 31 maja br. pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc – poinformował minister Czesław Siekierski.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła dzisiaj, tj. 23 maja, nabór wniosków, który potrwa do 5 czerwca br. Na realizację tej pomocy zaplanowano środki w wysokości 2,1 mld zł.

– Z problem dopłaty do zbóż mamy do czynienia od dłuższego czasu. Zasady dopłat zostały wynegocjowane w Jasionce. Zakończyliśmy procedurę związaną z pozyskaniem środków spoza budżetu, gdyż to nie było zaplanowane, ale jest decyzja i ogłaszamy nabór. Bardzo nam zależy, żeby ta informacja dotarła do rolników, bo czasu na zbieranie wniosków jest niedużo – podkreślił minister Siekierski.

Minister Czesław Siekierski, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, poinformował także o innych działaniach i formach pomocy, z jakich mogą skorzystać rolnicy. Ministrowi towarzyszyli wiceministrowie: sekretarz stanu Michał Kołodziejczak, który przekazał informacje na temat prowadzonych kontroli żywności, a także podsekretarz stanu Adam Nowak, który zaprezentował bieżące działania resortu na forum Unii Europejskiej.

Wsparcie dla rolników – pozostałe działania resortu rolnictwa

  • Zaplanowany na ten rok limit akcji 2 proc. kredytów płynnościowych zostanie podwyższony o 2,5 mld zł tj. do limitu do 5,4 mld zł.
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę pomocy dla producentów kukurydzy. Do 22 maja pomoc otrzymało prawie 168 tysięcy producentów kukurydzy na kwotę blisko 711 mln zł.
  • Na bieżąco Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca również pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach w 2023 r. wystąpiły szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy. Pomoc otrzymało już ponad 90 tys. producentów rolnych na kwotę blisko 700 mln zł. Dodatkowe środki zatwierdzone dzisiaj przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych umożliwią pełną realizację złożonych wniosków.
  • Łącznie na realizację wszystkich form pomocy finansowanych z Planu Finansowego ARiMR w bieżącym, roku zaplanowano ponad 5,4 mld zł. ( w tym: 2,1 mld zł na zboża, 720 mln zł na kukurydzę, 850 mln zł na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne z 2023 r. oraz  693 mln zł na dopłaty do kredytów płynnościowych dla rolników oraz 180 mln zł na dopłaty do kredytów skupowych).
  • Obecnie komisje powołane przez wojewodów szacują szkody powstałe m.in.
    w wyniku przymrozków wiosennych, gradu i deszczy nawalnych. Dopiero po oszacowaniu szkód będzie podjęta decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy.

Kontrole żywności – wspólne działania IJHARS, PIORiN i GIS

– Podczas prowadzonych kontroli kładziemy nacisk na sprawdzanie dokumentacji i jakości produktów, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Te kontrole podejmowane są przez działające w tym samym czasie PIORiN, IJHARS i Sanepid. Odwiedziliśmy szereg rynków hurtowych działających w Polsce, zwracając uwagę między innymi na czereśnie, truskawki, ziemniaki i inne warzywa – poinformował sekretarz stanu Michał Kołodziejczak.

Wiceminister podkreślił, że produkty, które wpływają na polski rynek muszą spełniać określone wymagania. – Według mnie powinny być tak samo dobre jak nasze, a nawet lepsze, żeby był argument dlaczego przyjeżdżają do Polski – dodał Michał Kołodziejczak.

Wiceszef resortu rolnictwa zaznaczył także, że nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której napływ produktów z zagranicy negatywnie wpływa na zbyt polskich produktów: np. pomidorów. Niedopuszczalne są także sytuacje, w których zagraniczne produkty sprzedawane są jako polskie. Tego również dotyczą prowadzone przez resort rolnictwa kontrole.

– Przygotowujemy zmianę ustawy o znakowaniu produktów żywnościowych, warzyw i owoców. Wstępem do tego typu zmian jest zrobienie badań społecznych czy konsumenci chcą oznaczenia produktów flagą kraju pochodzenia. Jest to wymagane przez Komisję Europejską – poinformował Michał Kołodziejczak.

Wiceminister Kołodziejczak podziękował przedstawicielom inspekcji za wspólną pracę. – To pierwsze takie wspólne działania ministerstwa rolnictwa i ministerstwa zdrowia – zaznaczył.

Działania polskiego resortu rolnictwa w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej

Podsekretarz stanu Adam Nowak przekazał najważniejsze informacje dotyczące działań podejmowanych na forum Unii Europejskiej.

– Resort rolnictwa przygotowuje już się do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. – To jest bardzo ważny element w kształtowaniu polityki nowej Komisji Europejskiej. Będziemy pierwszą prezydencją po powołaniu nowej Komisji. Jednym z tematów będzie zapewne rozszerzenie Unii Europejskiej – poinformował wiceminister Nowak.

Tutaj resort rolnictwa wskazuje na konieczność analizy i oceny skutków ewentualnego rozszerzenia dla polskiego i europejskiego rolnictwa. – Mamy świadomość zagrożeń i nierównej konkurencji w niektórych obszarach, ale również bardzo ważnych kwestii bezpieczeństwa, nie tylko żywnościowego – zaznaczył Adam Nowak.

Wiceminister Nowak przypomniał także o zmianach w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących ugorowania, a także o wydłużeniu do 1 lipca br. terminu przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r.

 

źródło: MRiRW