Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe

udostępnij na:

Od 1 czerwca do 31 lipca br. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach PS WPR 2023−2027.

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych przyznawane jest w ramach następujących interwencji:

  1. Zalesianie gruntów rolnych;
  2. Tworzenie zadrzewień śródpolnych;
  3. Zakładanie systemów rolno-leśnych;
  4. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Szczegółowe informacje dotyczące interwencji leśnych i zadrzewieniowych znajdują się na stronie MRiRW.

 

Źródło: MRiRW