Wyniki badań inspekcji weterynaryjnej – polski drób jest bezpieczny

udostępnij na:

Najnowsze wyniki badań próbek związanych z głośną aferą dotyczącą fałszowania olejów dodawanych do pasz, potwierdzają wcześniejsze stanowisko Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

5 października Główny Inspektora Weterynaryjny opublikował komunikat stwierdzający, że wszystkie dotychczasowo przebadane próbki nie wykazują przekroczeń obowiązujących norm. W 352 próbkach pobranych w zakładach, które mogły paść ofiarą oszustwa polskiego oddziału firmy Berg+Schmidt, nie wykryto dioksyn, PCB, bifenyli, metali ciężkich, ani pestycydów.

Przedstawiciele UPEMI podkreślają, że dotychczasowe wyniki to potwierdzenie tego, że wbrew faktom, afera nie powinna być traktowana jako „afera drobiarska”, ale paszowa. Jednocześnie zwracają uwagę na to, że polski drób jest bezpieczny dla konsumentów w kraju i zagranicą. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego ma nadzieję, że te pozytywne sygnały zostaną dostrzeżone zarówno przez kontrahentów branży drobiarskiej jak i media, które są zainteresowane rzetelnym informowaniem o kolejnych etapach śledztwa w aferze paszowej.

 

Całość komunikatu Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego w języku polskim i angielskim jest dostępna jest tu…

 

DF