Za nami pierwszy w tym roku webinar „Dotacje dla rolnictwa”

udostępnij na:

1 lutego w ramach cyklu „Dotacje dla rolnictwa” odbyło się kolejne internetowe spotkanie. Podczas niego omówione zostały bieżące działania instytucji, które wspierają rolników. Przedsięwzięcie przygotowano we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw, pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, który wziął udział w wydarzeniu

– Cieszę się, że udaje się podtrzymywać tradycję naszych spotkań – dzisiejsze jest już siódmym z cyklu. Powodem do zadowolenia jest też stałe zainteresowanie poruszanymi przez ekspertów tematami – zaznaczyła Prezes ARiMR Halina Szymańska, która powitała uczestników.

– To już trzeci rok, kiedy spotykamy się na webinariach przeznaczonych dla branży rolniczej. Ogromnie się cieszę, że jako Przewodnicząca Zespołu Sejmowego, mogę przyczynić się do tego, że otrzymacie Państwo w pigułce informację o wszystkich bieżących programach pomocowych – powiedziała poseł Agnieszka Soin.

Kolejny raz w webinarium uczestniczył Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Codziennie przekonujemy się, jak ogromny wpływ na nasze życie ma wojna trwająca w Ukrainie. Staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się problemy, chociażby takie jak te związane z sytuacją na rynku zbóż. Była ona jednym z tematów podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady AGRIFISH – mówił Henryk Kowalczyk po powrocie z Brukseli. – W tych trudnych czasach myślimy też o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Dlatego podległe Ministerstwu Rolnictwa instytucje proponują różne programy wspierające rozwój zielonej energii kierowane właśnie do rolników – dodał.

Podczas e-seminarium aktualne i planowane działania omówili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY.

Webinar był transmitowany na żywo z centrali ARiMR. Wzięło w nim udział ponad 3300 osób – tyle logowań odnotowano. I tym razem za pośrednictwem specjalnej skrzynki e-mailowej można było zadawać prelegentom pytania. Nagranie ze spotkania zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.

W wydarzeniu udział wzięli:

Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agnieszka Soin – Posłanka, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Halina Szymańska, Prezes

Monika Zielińska, Dyrektor Departamentu Działań Premiowych – tematy: Rozwój małych gospodarstw; Premie dla młodych rolników

Jolanta Dobiesz, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich – temat: Ekoschematy 2023, m.in. ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin”

Stanisław Sas, Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych – temat: System AMS

Maciej Ruba, Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych – temat: Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika)

Andrzej Sukiennik, Główny Specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt – temat: Nowa ustawa o systemie IRZ (zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji zwierząt)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Marek Surmacz, Zastępca Prezesa – tematy: Korzystne zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, m.in. turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz turnusy rehabilitacyjne dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej; Działania prewencyjne KRUS – przygotowanie do 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne; Planowane zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji – temat: Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Dorota Jabłońska-Gorzała, Kierownik Wydziału Monitorowania Rynków Rolnych w Departamencie Interwencji Rynkowych – temat: Monitorowanie rynku konopi włóknistych

Adam Stankiewicz, Kierownik Wydziału Obsługi Handlu w Departamencie Interwencji Rynkowych – temat: Pozwolenia na przywóz/wywóz w handlu zagranicznym z krajami pozaunijnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Agnieszka Karwat, Kierownik Zespołu AgroEnergia – temat: Program „Energia dla wsi”

Grupa AZOTY

Kamil Struk, Przedstawiciel terenowy – temat: Wiosenne nawożenie roślin azotem

 

źródło: ARiMR