Zapraszamy na webinarium dotyczące wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy

udostępnij na:

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czterech rodzajów wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zaczynamy 3 października 2022 r. o godz. 11.

O warunkach udzielanie pomocy opowiedzą eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Webinarium będzie prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdhZWFlMDUtMTk2MS00YTQ4LTk2NGYtMzg1YmZjM2E3ZjI2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2C%22Oid%22%3A%225e23ebe6-2517-4601-a10d-dbcc30e60170%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 

Agenda spotkania 3 października 2022 r.:

Godzina Temat Prowadzący
11:00-11:10 Powitanie ARiMR
11:10-12:30 Zasady przeznaczenia, warunki i tryb udzielania wsparcia (ostateczny odbiorca wsparcia, budżet, tryb wyboru przedsięwzięcia, termin naboru wniosków, wysokość i rodzaj wsparcia, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, ocena wniosków, okres trwałości):  
11:10-11:30
  • na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach KPO
Magdalena Nowicka/ Elżbieta Budka
11:30 – 11:50
  • na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach KPO
Joanna Trybus
11:50-12:10
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach KPO
Paweł Tkaczyk
12:10-12:30
  • w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach KPO
Paweł Tkaczyk
12:30-12:40 Podsumowanie webinarium ARiMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: ARiMR