Zaproszenie na Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

udostępnij na:

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 skupi się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i instytucji finansowych w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przyszłych wyzwań.

Forum 2024 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami agrobiznesu, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym. Celem będzie stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie objęło Patronat nad wydarzeniem.

Forum obejmie następujące tematy:

• Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy- czy potrafią się dogadać?
• Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
• Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
• Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
• Partnerzy rolnika w programach publicznych

Więcej informacji na stronie www.ZBP.pl/FFA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Wejście tylko za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Źródło: CDR